Στην Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Εφέστια πραγματοποιούνται συνεδρίες με Ειδικό Ψυχικής Υγείας της μονάδας, με σκοπό την φροντίδα των περιθαλπομένων. 

Ειδικότερα παρέχονται οι εξής υπηρεσίες:
  • Αξιολόγηση γνωστικών ικανοτήτων
  • Ψυχολογική υποστήριξη των περιθαλπομένων.
  • Πλήρη Ψυχιατρική κάλυψη των αναγκών, των περιθελπομένων.
  • Συντονισμός κοινωνικής ζωής μέσα στην μονάδα.
care efestia

Αγάπη και φροντίδα των ηλικιωμένων

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.