ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Με γνώμονα το όφελος των ανθρώπων που χρήζουν φροντίδα και με οδηγό τις ανάγκες της κοινωνίας, εντείνουμε την προσπάθεια προσφοράς ποιοτικών υπηρεσιών φροντίδας ηλικιωμένων ανθρώπων οι οποίοι βρίσκονται σε ανάγκη, διασφαλίζοντας στους ίδιους και τις οικογένειές τους ένα περιβάλλον άξιο της εμπιστοσύνης τους.

Το προσωπικό του χώρου φιλοξενίας και φροντίδας ηλικιωμένων ατόμων Εφέστια, είναι άρτια εκπαιδευμένο, επιστημονικά καταρτισμένο, ικανό να προσφέρει ποικιλοτρόπως «στον δικό σας άνθρωπο».

Οι Υπηρεσίες Φροντίδας

Επικοινωνήστε με την Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων Εφέστια
.