• Η ιατρική φροντίδα και παρακολούθηση είναι καθημερινή στην Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Εφέστια
  • Κατά την εισαγωγή παραδίδεται στην νοσηλευτική υπηρεσία το πρόσφατο ιατρικό ιστορικό (μικροβιολογικές εξετάσεις, ακτινογραφίες, εξιτήρια….) και η αγωγή που έχουν δώσει οι θεράποντες ιατροί.
  • Σε περίπτωση που χρειαστεί ο τρόφιμος ιδιαίτερη ιατρική παρακολούθηση είτε καλούμε ιατρό εξωτερικό συνεργάτη ώστε να αντιμετωπιστεί η κατάσταση εντός του κέντρου, είτε παραπέμπεται στο εφημερεύον Νοσοκομείο. Στην συνέχεια ο ένοικος επιστρέφει κανονικά στην μονάδα φροντίδας Εφέστια.
  • Μεριμνούμε για την πρόληψη και την διατήρηση της σωστής υγείας των ενοίκων μας, με την εφαρμογή ενδεδειγμένων μεθόδων όπως ο ετήσιος αντιγριπικός εμβολιασμός κοκ

Αγάπη και φροντίδα των ηλικιωμένων