Φροντίδα του Alzheimer & άνοια

Οι υπηρεσίες φροντίδας της άνοιας επικεντρώνονται σταθερά στο άτομο. Η άνοια παρεμποδίζει αργά τη διανοητική ικανότητα του ατόμου να διαχειρίζεται την καθημερινή ζωή. Οι υπηρεσίες φροντίδας της μνήμης μας δημιουργούν ένα ασφαλές και διεγερτικό περιβάλλον για όσους πάσχουν από άνοια – συμπεριλαμβανομένης της πιο κοινής μορφής της, της νόσου του Αλτσχάιμερ.

Τι είναι η φροντίδα άνοιας;

Η φροντίδα άνοιας είναι μια λύση μακροχρόνιας περίθαλψης για τους ηλικιωμένους που ζουν με απώλεια μνήμης, συμπεριλαμβανομένης της νόσου Αλτσχάιμερ και άλλων μορφών άνοιας. Γενικά, αυτές οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν μια ασφαλή μονάδα με προσωπικό εκπαιδευμένο ώστε να κατανοεί τις ανάγκες των ατόμων με άνοια.

Αντιλαμβανόμαστε ότι η απώλεια μνήμης επηρεάζει όλους διαφορετικά, έτσι εστιάζουμε στο να γνωρίζουμε κάθε περιθαλπόμενο ως άτομο, προκειμένου να ανταποκρινόμαστε καλύτερα στις μοναδικές του ανάγκες. Η ομάδα μας συνεργάζεται με τους γιατρούς και τους αγαπημένους του κάθε περιθαλπόμενου πριν από τη μετακίνηση για να δημιουργήσει ένα εξατομικευμένο σχέδιο εξυπηρέτησης – ένα σχέδιο ευεξίας που βοηθάει στην εξασφάλιση του κατάλληλου επιπέδου φροντίδας που παρέχεται, ακόμη και όταν αλλάζει η ανάγκη.

Στην Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων Εφέστια, προσφέρουμε ένα ειδικά σχεδιασμένο πρόγραμμα για άτομα με Αλτσχάιμερ, άνοια και άλλες μορφές απώλειας μνήμης, όπου τα δωμάτια των περιθαλπόμενων να βρίσκονται δίπλα σε χώρους διαβίωσης και τραπεζαρίας με στόχο την προώθηση της κοινωνικής αλληλεπίδρασης.

Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?

Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε απορία

Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων Εφέστια - Αγάπη και φροντίδα των ηλικιωμένων